Referencie

2022

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

 • Cirkevná základná škola s materskou školou, Žiar nad Hronom

 • Základná škola s materskou školou, Podkonice

 • Obecný úrad Podkonice

 • Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, A. Kmeťa 4, Žiar nad Hronom

 • Diecézny školský úrad, Rímskokatolícka cirkev - Biskupstvo, Banská Bystrica

2021

 • Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra

 • Materská škola, Hrable 1, Michalová

 • Falke Slovakia s.r.o., Mierová 1, Svit

2020

 • Základná škola s materskou školou, Námestie Hrdinov SNP, Medzibrod

 • Rímskokatolícka farnosť Medzibrod, Hlavná, Medzibrod

2019

 • Gymnázium I. Kraska, P. Hostinského, Rimavská Sobota

 • Horehronské múzeum Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika, Brezno

2018

 • Základná škola, Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica

 • Obecný úrad, Beňuš

 • Obecný úrad, Selce

 • Špeciálna základná škola, Čierny Balog

2017

 • Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

 • Základná škola, Komenského, Polomka

 • Základná umelecká škola Heľpa

 • Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

 • Schreiber Slovakia s.r.o., Zvolen

 • Obecný úrad, Priechod

2016

 • Materská škola Švermova, Valaská

 • Obecný úrad, Vaľková

 • Základná škola Ďumbierska, Banská Bystrica

 • Obecný úrad, Hronec

 • Eurofinal, STILLA, a.s., Liptovský Mikuláš

2015

 • Obecný úrad, Šumiac

 • ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia s.r.o., Senica

 • Základná umelecká škola, Valaská

 • Obecný úrad, Šumiac

 • ATENA - PERSONAL CONSULTING s.r.o., Revúca

 • Základná škola s materskou školou, Pohorelá

 • Obecný úrad, Bystrá

2014

 • Obecný úrad, Bacúch

 • ChewChew KANG DA s.r.o., Zvolen

2013

 • Obecný úrad, Podbrezová

 • Kovohuty a.s., Krompachy

 • Human Energy agency s.r.o., Šaľa

 • Základná škola sv. Dominika Savia, Zvolen

 • Cab Tech spol. s.r.o., Prievidza

 • Základná škola, Heľpa

2012

 • Základná škola Golianova, Banská Bystrica

 • Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, Banská Bystrica

 • MicroStep, spol. s r.o., Bratislava

 • Cirkevná školská jedáleň, Banská Bystrica

 • Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG, Brezno

 • Základná umelecká škola, Brezno

2011

 • Stredoslovenská geléria Banská Bystrica

 • Základná škola s materskou školou MPČĽ, Brezno

 • Základná škola Valaská

 • Základná škola s materskou školou Utekáč

 • Stredná priemyselná škola stavebná Nitra

 • Základná škola Sitnianska, Banská Bystrica

 • Spojená škola Brezno

2010

 • BOZPO, s.r.o. Prievidza

 • Špeciálna základná škola Brezno

 • Centrum voľného času Brezno

 • L.K.P.,s.r.o. Nové Zámky

 • Základná škola Slovenská Ľupča

 • Základná škola s materskou školou Brusno

 • Základná škola s materskou školou Lom Nad Rimavicou

 • Základná škola Trieda SNP, Banská Bystrica

2009

 • Fines a.s. Žilina

 • NZZ Gerbery Pavol MUDr. Brezno

 • Súkromná základná škola Škola u Filipa, Banská Bystrica

 • Základná škola s materskou školou Cinoobaňa

 • Základná škola s materskou školou Kokava Nad Rimavicou

 • Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Banská Bystrica;

 • Základná škola Čierny Balog, Dobroč

 • Základná škola Čierny Balog, Jánošovka

 • Základná škola Čierny Balog, Krám

 • Základná škola Poltár

2008

 • BOHUŠ s.r.o. Hronec

 • ELEKTRO RECYCLING s.r.o. Banská Bystrica

 • Mestský podnik služieb Poltár

 • Obecný úrad Jasenie

 • Špeciálna základná škola Brezno

 • Špeciálna základná škola Polomka

 • Verland Group s.r.o. Piesok

 • Základná škola Beňuš

 • Základná škola Heľpa

 • Základná škola Polomka

 • Základná škola Valaská

 • Základná škola s materskou školou Predajná

 • Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

 • Základná škola Okružná 2, Banská Bystrica

 • Základná škola Tatranská 10, Banská Bystrica

2007

 • Hotelová akadémia Brezno

 • Nikol Martin s.r.o

 • Obecný úrad Jarabá

 • Obecný úrad Telgárt

 • Obchodná akadémia Brezno

 • Odborné učilište internátne Valaská

 • Školský internát pri Hotelovej akadémii Brezno

 • Základná škola Podbrezová

 • Základná škola Pohorelá

 • Základná škola Pohronská Polhora

 • Základná škola Šumiac

 • Základná škola Telgárt

 • Základná škola Závadka nad Hronom

 • Základná škola s materskou školou Nemecká

 • Základná škola Bakossova 5, Banská Bystrica

2006

 • Gymnázium Jána Chalúpku Brezno

 • Ísis s.r.o Brezno

 • Lesy SR ZLT Banská Bystrica

 • Nikol Martin s.r.o

 • Obecný úrad Blatná na Ostrove

 • Základná škola s materskou školou Pionierska 4, Brezno

2005

 • Aren s.r.o. Brezno

 • Hriančik Valerián Valaská

 • Jamig Plus s.r.o. Brezno

 • Kupčoková Janka Brezno

 • Lesy SR OZ Kriváň

 • Lesy SR OZ Revúca

 • Nikol Martin s.r.o

 • NZZ Dolinská Ľubomíra MUDr. Valaská

 • NZZ Rešutíková Mária MUDr. Brezno

 • Praslička Peter Brezno

2004

 • Lesy SR OZ Beňuš

 • Lesy SR OZ Čierny Balog

 • Nikol Martin s.r.o

2003

 • Pipeco Slovakia s.r.o. Brezno

Design IVIVI © 2024 Správa-registratúra.sk